top of page

DR. LESZEK KALINA

Urodził się w roku 1963 w Trzyńcu. Po absolwowaniu Polskiego Gimnazjum (Liceum) w Czeskim Cieszynie zostaje studentem wychowania muzycznego i filologii czeskiej na Wydziale Pedagogicznym w Ostrawie. W czasie studiów interesuje się w szczególności chóralistyką, etnomuzykologią, historią muzyki i pedagogiką muzyczną. Na początku czwartego roku studiów (1986) inicjuje założenie młodzieżowego chóru mieszanego pod nazwą Collegium Canticorum, który w krótkim czasie staje się znany nie tylko na Zaolziu. Po uzyskaniu dyplomu poszerza swoją wiedzę teoretyczną z zakresu muzykologii i pedagogiki muzycznej, w roku 1991 broni pracę doktorską “Komparatystyka polskiego i czeskiego systemu szkolnictwa muzycznego”. Absolwuje również pięciokrotnie seminaria z zakresu interpretacji muzyki chóralnej, prowadzone w Międzyzdrojach przez profesora Akademii Muzycznej w Warszawie Józefa Boka.

Kiedy zostaje wykładowcą wychowania muzycznego w Polskim Gimnazjum (czyli Polskim Liceum) w Czeskim Cieszynie tworzy z uczniów szkoły chór, który w styczniu 1991 roku przyjmuje nazwę Chór Studencki “Collegium Iuvenum”.

W dziedzinie muzyki ludowej organizuje dwie kapele góralskie: “Zorómbek”, składającą się również z uczniów Gimnazjum-Liceum (1989) oraz “Sómsiek” (absolwenci) (1995). Jest również założycielem i kierownikiem artystycznym zespołu kameralnego “Amici Cantionis Antiquae” (1992), Chóru Mieszanego “Canticum Novum” (1999) oraz Zespołu Wokalnego “Alaudae”(2002). Oprócz tego działa w latach 1980-1995 jako członek lub kierownik około 15 innych zespolów muzycznych lub scenicznych.

Leszek Kalina bierze czynny udział w Zaolziańskim życiu muzycznym nie tylko jako kierownik artystyczny „własnych“ zespolów. W latach 1991-2003 pełni funkcję dyrektora artystycznego Zrzeszenia Śpiewaczo Muzycznego (zaolziański oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr oraz Unii Chórów Czeskich) a od roku 2005 prezesa. Od 1989 do 1993  był również przewodniczączm Pionu Kompozytorskiego Sekcji Literacko-Artystycznej PZKO. W chwili obecnej (od 1998) jest zarazem metodykiem wychowania muzycznego w Centrum Pedagogicznym dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego (Cz. Cieszyn).

Po rozejściu z chórem Collegium Canticorum (1999) konstytuuje razem z grupą osób Polskie Towarzystwo Artystyczne “Ars Musica”, którego zostaje kierownikiem artystycznym a którego celem jest promowanie szeroko pojętej kultury polskiej mniejszości narodowej w Republice Czeskiej.

Od roku 1991 jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Dyrygentów Chóralnych Asocjacji Artystów i Teoretyków Muzyki Republiki Czeskiej, gdzie w chwili obecnej pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego dla chórów mieszanych a w roku 2006 przyznano mu członkostwo Towarzystwa Artystów Koncertowych Republiki Czeskiej. W latach 2004-2009 był prezesem komisji Ministerstwa Kultury RC d/s grantów na konkursy i festiwale międzynarodowe.

Prowadzi również seminaria fachowe, wykłady oraz zajęcia warsztatowe w dziedzinie chóralistyki i etnomuzykologii na różnych festiwalach i konkursach, jak również występy połączonych chórów. Jest również autorem(współautorem) lub recenzentem kilku prac pedagogiczno-muzycznych, muzyczno-historycznych, filologicznych, podręczników WM, śpiewników chóralnych i szkolnych oraz programów nauczania WM.

Z kilku odznaczeń, które otrzymał, warto wspomnieć o „Złotym Krzyżu Zasługi“ prezydenta  RP (2015), “Zasłużonym dla Kultury Polskiej” nadanym przez Ministra Kultury i Sztuki RP (1996), Medalu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu (2005), Złotej Odznace Honorowej z Laurem PZChiO (2009), Złotej Odznace  UChCz (2009), nagrodzie "Srebrnych Spinek" Konsulatu Generalnego RP v Ostrawie (2001), Międzynarodowej Nagrodzie im. Stanisława Moniuszki (2010) oraz nagrodzie “Wyróżniająca się osobistość pedagogiczna roku” wojewody morawsko-śląskiego (2002).

Please reload

NAJWAŻNIEJSZE SUKCESY ARTYSTYCZNE

2017

2 Srebrne Strefy w V Międzynarodowym Konkursie BRATISLAVA CANTAT (Słowacja)

2016

Srebrny Dyplom w VII Międzynarodowym Konkursie Adwentowym i Bożonarodzeniowym w Krakowie

2014

2 Srebrne Strefy w XXVIII Międzynarodowym Konkursie PRAGA CANTAT

2014

2. miejsce w kat. chórów dużych i 3. miejsce w kat. chórów kameralnych w IV międzynarodowym konkursie VRATISLAVIA SACRA we Wrocławiu

2013

”Srebrny Dyplom” w Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Międzyzdrojach

2012

”Srebrna Wstęga” w Międzynarodowym Konkursie Muzyki Sakralnej w Námestovie (Słowacja)

2011

Udział w jednym z najbardziej prestiżowych konkursów europejskich - 57. Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Cork (Irlandia)

2008

3 Srebrne Strefy na XX Międzynarodowym Konkursie Chórów Akademickich w Pardubicach

20

1. miejsce i nagroda dla najlepszego dyrygenta w Konkursie Rybnicka Jesień Chóralna

2003

1. miejsce i Złoty Dyplom w kategorii A na III  Międzynarodowym Konkursie Chórów  im. B.Martinů w Pardubicach.

bottom of page